Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

Hvad er en mærkeordning

En mærkeordning kan defineres som et systematisk informationssystem, der giver forbrugerne en række nødvendige og pålidelige (kontrollerede) produktoplysninger, der er lette at sammenligne, således at forbrugeren er i stand til selv at vælge det produkt, der svarer til vedkommendes behov og krav.

Et velkendt eksempel på en mærkeordning er fx "Varefakta" fra Dansk Varefakta Nævn. "Varefakta" er i princippet en systematisk opbygget varedeklaration, hvor "trekant-logoet" er et signal og en garanti til forbrugeren om, at de angivne produktinformationer er korrekte og kontrollerede.

I andre sammenhænge anvendes endvidere begrebet "kvalitetsmærkeordning". Begrebet "kvalitetsmærke" angiver, at et produkt, der har erhvervet kvalitetsmærket, lever op til en række fastsatte kvalitetskrav, fx defineret i en officiel standard eller et sæt minimumkrav med tilhørende bestemmelser.

Eksempler på kvalitetsmærkeordninger er HORESTAs og Campingrådets stjerneklassifikation for henholdsvis hoteller og campingpladser, hvor antallet af stjerner markerer niveauet for overnatningsstedets faciliteter og kvalitet.

Forskellen på de to typer mærkeordninger er, at hvor en "kvalitetsmærkeordning" er baseret på et på forhånd fastlagt kriteriesæt vedrørende produktets indhold, udformning og kvalitet, så er en mærkeordning som fx "Varefakta" ikke baseret på et fastlagt kriteriesæt, men er derimod en ren deklarationsordning. "Varefakta" gør sig således ikke til dommer over et givent produkts kvalitet, men gør det muligt for forbrugeren på individuelle vilkår at orientere sig om - og sammenligne - produkternes konkrete indhold og egenskaber.

Mærkeordning for tilgængelighed er en kombination af en kvalitetsmærkeordning og en deklarationsordning.

 til topGå til top