Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

Kriterierne i mærkeordningen

Mærkeordningen er baseret på et samlet kravgrundlag. Kriterierne i kravgrundlaget har betydning for tilgængeligheden for hver af de 7 brugergrupper, som mærkeordningen opererer med. Kriterierne til tilgængeligheden varierer efter hvad en bygning eller et sted skal bruges til. Derfor er der udviklet kriterier til en række forskellige bygningstyper som eksempelvis turismevirksomheder (overnatning, restauranter, konferencecentre, attraktioner m.m.), til steder og bygninger med offentlig adgang, til transportmidler, til naturområder eller parker. Kriterierne er samlet i en række forskellige virksomhedskategorier, der kan benyttes til registrering og mærkning af steder.

Konsensus

Alle kriterier i Mærkeordning God Adgang er udviklet i et samarbejde med handicapcaporganisationerne og de berørte brancheorganisationer. Kriterier til nye områder i mærkeordningen (nye virksomhedskategorier) kræver konsensus mellem handicaporganisationer og brancheorganisationer.

Baseret på standarder

Kriterierne i mærkeordningen er endvidere baseret på danske standarder og vejledninger. Krav til bygninger og de bygningsnære omgivelser er  baseret på BR 10/BR15, SBI anvisning 230/258 og tjeklisterne på www.sbi.dk, mens krav til udearealer er baseret på DS-Håndbog 105 "Udearealer for alle". Krav til gader og pladser er baseret på Vejdirektoratets "Færdselsarealer for alle, Håndbog i tilgængelighed".

Kriterierne er opdelt  

Alle kriterier er baseret på princippet om minimumskriterier. Det er kriterier, der afspejler de forhold, der som minimum skal være opfyldt, for at en bruger med et bestemt handicap kan bruge et sted. Kriterierne i mærkeordningen er opdelt i to grupper efter deres betydning for brugeren. De væsentligste betegnes "minimumskrav", og omhandler forhold, der skal være opfyldt her og nu, for at en bruger kan benytte stedet. Den anden grupper af kriterier er betegnet "forbedringsforslag", som er væsentlige forhold, som bør forbedres hen ad vejen i takt med vedligeholdelse eller renovering.  Desuden findes i mærkeordningen en række såkaldte "servicespørgsmål, der er væsentlige for brugeren, men som ikke indgår i mærketildelingen.

Søg i kravgrundlaget

Vil du se kriterierne, kan du søge i kravgrundlaget for de enkelte virksomhedskategorier her. Du kan søge på en eller flere handicapgrupper.til topGå til top