<< Luk faktaark

Faktaark - for alle handicapgrupper

Dansk Jødisk Museum - Udstillingen

iKørestolsbrugere
iGang-, arm- og håndhandicappede
Mærke tildelt fordi alle minimumskrav for Synshandicappede er opfyldtSynshandicappede
Mærke tildelt fordi alle minimumskrav for Hørehandicappede er opfyldtHørehandicappede
Mærke tildelt fordi alle minimumskrav for Personer med astma og allergi er opfyldtPersoner med astma og allergi
Mærke tildelt fordi alle minimumskrav for Udviklingshandicappede er opfyldtUdviklingshandicappede
Mærke tildelt fordi alle minimumskrav for Personer med læsevanskeligheder er opfyldtPersoner med læsevanskeligheder
Ukendt tekstDansk Jødisk Museum - Udstillingen

Ukendt tekstDansk Jødisk Museum - Udstillingen

RegistreringsarkVis registreringsark

Oversigt over:
Dansk Jødisk Museum

Se også:
Museumsbutik
Kategori:Museum

Adresse:Proviantpassagen 6
By:1218 København
Telefon:
Email:info@jewmus.dk
Hjemmeside:www.jewmus.dk
Åbningstider:Se hjemmeside.BESKRIVELSE
Dansk Jødisk Museum er et lille museum designet af den verdenskendte arkitekt Daniel Libeskind. Huset er derfor i sig selv en oplevelse med skæve gulve og skæve afbrudte vægge. Man skal være forberedt på at huset i sig selv rummer udfordringer for tilgængeligheden for såvel kørestolsbrugere og for mennesker med nedsat syn/blinde. Udover udstillingen findes en lille museumsbutik som også fungerer som skoletjeneste. Tilgængeligheden er generelt god - også for kørestolsbrugere selvom vi pga. nogle få detaljer som du kan læse mere om nedenfor ikke har givet alle mærker.


TILGÆNGELIGHEDSINFORMATION

Parkering, generelt
Antal handicap-parkeringspladser:1 stk.
Antal P-pladser ialt:15 stk.
Handicap-parkering, mærkning og skiltning
Handicapparkeringsplads markeret på underlaget:Nej
Tydelig grafik:Nej
Parkering, belægning
Belægning på parkeringsplads :Delvis udemærket
Belægningstype på handicapparkeringspladsen:Fast grus, chaussésten el. lign.
Parkeringspladser, størrelse
Bredde på handicapparkering/parkeringsplads:3.5 m
Afstand fra parkering til hovedindgang
Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til indgang:30 m
Afstand fra holdeplads til indgang:30 m
Belægning på udearealer frem til hovedindgang
Belægning frem til indgang er jævn og intakt:Ja
Belægningstype på udearealer frem til indgang:Fast grus, chaussésten el. lign.
Passage på udearealer frem til hovedindgang
Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang:200 cm
Bredde på friholdt areal:200 cm
Højde på friholdt areal:250 cm
Niveauforskelle frem til hovedindgang
Vejen frem til indgang er niveaufri:Ja
Type af niveau-udligning frem til indgang:Udlignet i terræn
Niveauudlignings hældning i %:4 %
Adgang og niveauforskelle ved hovedindgang, billetsalg, m.v.
Fri gangbredde ved indgang:150 cm
Adgangen gennem indgang er uden niveauspring:Ja
Reposer og vandrette flader ved hovedindgang, billetsalg, m.v.
Indgangsreposer:Ja
Kommentar:
Reposen er lige vel lille, men da døren går indad er det muligt at betjene den - også selvom man sidder i kørestol eller er dårligt gående. Alternativt er der opsat ringeklokke til højre for døren, så assistance til betjening af dørene kan tilkaldes. Højden for ringeklokken er 105 cm.
 
Passage gennem døre, m.v. ved hovedindgang
Passagebredde gennem indgangsdøre:105 cm
Betjening af døre, dørtelefon, håndtag m.v.
Højde af dørklokke:105 cm
Træk- og trykkraft indgangsdør:4 kg
Dørgreb og håndtag:Letbetjente
Skiltning, belysning og markering ved hovedindgang
Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.:Ja
Indgang er markeret:Med skilt
Glasparti markeret med vandret markering:God markering flere steder
Automater og telefoner i reception, forhal, billetsalg m.v.
Betalingsautomat, betjeningshøjde:95 cm
Kommentar:
Der er dispenseret for betalingsautomatens højde, idet receptionen er bemandet og automaten kan nedsænkes til 85 cm.
 
Passage frem til skranke i reception, forhal, billetsalg m.m.
Fri passagebredde frem til skranke :160 cm
Skranke i reception, forhal, billetsalg m.v.
Skrankehøjde:95 cm
Mindste længede af friplads foran skranke:160 cm
Skrankebelysning:Nej
Teleslynge ved skranke:Nej
FM-link ved skranke:Ja
Passage, indvendige gange og ramper
Smalleste passagebredde på gange i bygningen:150 cm
Niveauforskelle på indvendige gange og ramper
Hældninger, der overstiger forholdet 1:16:Nej
Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen :Ja
Kommentar:
Man skal være opmærksom på at gulvet overalt i udstillingslokalerne hælder med varierende hældning og tværfald på imellem 4,6 og 5,2%. Gulvet er bevidst udformet således af arkitektoniske årsager.
 
Hvilepladser i bygninger
Afstand mellem hvilepladser i bygninger:10 m
Ryglæn på Hvilepladser:Ja
Armlæn ved hvileplads:Nej
Siddehøjde på hvilepladser:45 cm
Belysning i bygninger
Afstand mellem lyskilder:3 m
Generelt om toiletter
Kommentar:
Kørestolsbrugere skal være opmærksom på, at der ikke helt er den ønskede friplads foran døren ind til toilettet. Det er dog muligt at manøvrere rundt, så man kan holde til højre for døren og åbne døren (udad) ind til toilettet, men det kræver lidt manøvrering frem og tilbage.
 
Indretning af toilet
Indgangsrepos ved toilet:Ja
Bredde på dør til toilet:78 cm
Toiletdøre, træk og trykkraft:2 kg
Frit område til manøvrering på toilettet:Ja
Bredde af vendeareal på toilet:170 cm
Længde af vendeareal på toilet:160 cm
Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.:90 cm
Fripladsen ved toilettet er placeret:På højre side af wc-kummen
Afstand fra toiletforkant til bagvæg:80 cm
Toilethøjde:45 cm
Betjening af udskyl til toilettet:Udskyl kan betjenes med mere end 1 finger
Armstøtters placering ved toilet:Højre og venstre side
Letbetjent armatur:Meget letbetjent
Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettet:Ja
Højde på håndvask:82 cm
Friplads under håndvask:Ja
Højden på sæbedispenser:90 cm
Afstand til sæbedispenser:40 cm
Indvendig lås er letbetjent:Meget letbetjent
Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefra:Ja
Højden på underkanten af spejl:93 cm
Højden på beholder til papirhåndklæder:95 cm
Ventilationsanlæg på toilet:Ja
Overflader kan aftørres og rengøres :Ja
Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt på:Ja
Tilbagetrækshåndtag indvendigt:Ja
Stole og borde
Stole med armlæn:Nej
Stole med ryglæn:Ja
Sædehøjde på stol:45 cm
Kommentar:
Siddepladser i biografområdet med løse stole i rækker. En kørestol kan placeres efter behov.
 
Mikrofon- og lydanlæg
Fast monteret teleslynge i rum med mikrofonanlæg:Nej
Kommentar:
I biografområdet er der en stor tv skærm med informationer med tale og skiftevis dansk og engelsk tekstning. Der er dispenseret for teleslynge, da tv-skærmen udgør en lille del af udstillingen.
 
Førerhund - Servicehunde
Tilladt at medbringe førerhund:Ja
Tilladt at medbringe servicehund:Ja
Indeklima (ventilation, rygning, dyr og skimmelsvamp)
Mekanisk udsugning:Ja
Fællesarealer er fri for medbragte husdyr:Ja
Service
Personlig betjening og service:Ja
Afstand til offentlig transport:150 m
Gratis adgang for ledsager:Ja
Skiltning
Informationsskilte er:Delvis tydelige skilte
Ínformationsskilte har:Delvis utydelig tekst
Kontraster på informationsskilte:Ringe kontraster
Information og formidling
Undertekster i informationsfilm og lign.:Ja
Kommentar:
Alle udstillingstekster findes også i magnaskrift og udleveres af personalet.
 
Hjemmesides tilgængelighed
Oplæsning af hjemmeside:Ja

Følgende forhold er under udbedring:
Stole med armlæn

Virksomheden har fokus på at udbedre følgende forhold i forbindelse med ombygning og større renoveringsopgaver:
Tydelig grafik
Indgang er markeret
Skrankebelysning
Teleslynge ved skranke
Armlæn ved hvileplads
Ínformationsskilte har
Kontraster på informationsskilte

Sidst opdateret: 27-08-2013 12:59 (Revision 1)

  til topGå til top