FTA logo

<< Luk faktaark   

 

Dansk Jødisk Museum - Udstillingen

Adresseoplysninger:
Proviantpassagen 6
1218 København

Email: info@jewmus.dk
www.jewmus.dk

God Adgang har tildelt følgende mærker:

i   i   Mærke tildelt fordi alle minimumskrav for Synshandicappede er opfyldt   Mærke tildelt fordi alle minimumskrav for Hørehandicappede er opfyldt   Mærke tildelt fordi alle minimumskrav for Personer med astma og allergi er opfyldt   Mærke tildelt fordi alle minimumskrav for Udviklingshandicappede er opfyldt   Mærke tildelt fordi alle minimumskrav for Personer med læsevanskeligheder er opfyldt   
Se billederne og læs mere om detaljerne nedenfor..

Oversigt over:
Dansk Jødisk Museum

Om Dansk Jødisk Museum - Udstillingen

Dansk Jødisk Museum er et lille museum designet af den verdenskendte arkitekt Daniel Libeskind. Huset er derfor i sig selv en oplevelse med skæve gulve og skæve afbrudte vægge. Man skal være forberedt på at huset i sig selv rummer udfordringer for tilgængeligheden for såvel kørestolsbrugere og for mennesker med nedsat syn/blinde. Udover udstillingen findes en lille museumsbutik som også fungerer som skoletjeneste. Tilgængeligheden er generelt god - også for kørestolsbrugere selvom vi pga. nogle få detaljer som du kan læse mere om nedenfor ikke har givet alle mærker.


Ukendt tekstDansk Jødisk Museum - Udstillingen Ukendt tekstDansk Jødisk Museum - Udstillingen 


TILGÆNGELIGHEDSINFORMATION - for alle handicapgrupper


Parkering, generelt
Antal handicap-parkeringspladser: 1 stk.  
Antal P-pladser ialt: 15 stk.  
Handicap-parkering, mærkning og skiltning
Handicapparkering skiltet: Ja  
Handicapparkeringsplads markeret på underlaget: Nej  
Tydelig grafik: Nej  
Parkering, belægning
Belægning på parkeringsplads : Delvis udemærket  
Belægningstype på handicapparkeringspladsen: Fast grus, chaussésten el. lign.  
Parkeringspladser, størrelse
Bredde på handicapparkering/parkeringsplads: 3.5 m  
Afstand fra parkering til hovedindgang
Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til indgang: 30 m  
Afstand fra holdeplads til indgang: 30 m  
Belægning på udearealer frem til hovedindgang
Belægning frem til indgang er jævn og intakt: Ja  
Belægningstype på udearealer frem til indgang: Fast grus, chaussésten el. lign.  
Passage på udearealer frem til hovedindgang
Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang: 200 cm  
Bredde på friholdt areal: 200 cm  
Højde på friholdt areal: 250 cm  
Niveauforskelle frem til hovedindgang
Vejen frem til indgang er niveaufri: Ja  
Type af niveau-udligning frem til indgang: Udlignet i terræn  
Niveauudlignings hældning i %: 4 %  
Adgang og niveauforskelle ved hovedindgang, billetsalg, m.v.
Fri gangbredde ved indgang: 150 cm  
Adgangen gennem indgang er uden niveauspring: Ja  
Reposer og vandrette flader ved hovedindgang, billetsalg, m.v.
Indgangsreposer: Ja  
Kommentar:
Reposen er lige vel lille, men da døren går indad er det muligt at betjene den - også selvom man sidder i kørestol eller er dårligt gående. Alternativt er der opsat ringeklokke til højre for døren, så assistance til betjening af dørene kan tilkaldes. Højden for ringeklokken er 105 cm.
 
Passage gennem døre, m.v. ved hovedindgang
Passagebredde gennem indgangsdøre: 105 cm  
Betjening af døre, dørtelefon, håndtag m.v.
Højde af dørklokke: 105 cm  
Træk- og trykkraft indgangsdør: 4 kg  
Dørgreb og håndtag: Letbetjente  
Skiltning, belysning og markering ved hovedindgang
Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.: Ja  
Indgang er markeret: Med skilt  
Glasparti markeret med vandret markering: God markering flere steder  
Automater og telefoner i reception, forhal, billetsalg m.v.
Betalingsautomat, betjeningshøjde: 95 cm  
Kommentar:
Der er dispenseret for betalingsautomatens højde, idet receptionen er bemandet og automaten kan nedsænkes til 85 cm.
 
Passage frem til skranke i reception, forhal, billetsalg m.m.
Fri passagebredde frem til skranke : 160 cm  
Skranke i reception, forhal, billetsalg m.v.
Skrankehøjde: 95 cm  
Mindste længede af friplads foran skranke: 160 cm  
Skrankebelysning: Nej  
Teleslynge ved skranke: Nej  
FM-link ved skranke: Ja  
Passage, indvendige gange og ramper
Smalleste passagebredde på gange i bygningen: 150 cm  
Niveauforskelle på indvendige gange og ramper
Hældninger, der overstiger forholdet 1:16: Nej  
Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen : Ja  
Kommentar:
Man skal være opmærksom på at gulvet overalt i udstillingslokalerne hælder med varierende hældning og tværfald på imellem 4,6 og 5,2%. Gulvet er bevidst udformet således af arkitektoniske årsager.
 
Hvilepladser i bygninger
Afstand mellem hvilepladser i bygninger: 10 m  
Ryglæn på Hvilepladser: Ja  
Armlæn ved hvileplads: Nej  
Siddehøjde på hvilepladser: 45 cm  
Belysning i bygninger
Afstand mellem lyskilder: 3 m  
Generelt om toiletter
Handicaptoilet : Ja  
Kommentar:
Kørestolsbrugere skal være opmærksom på, at der ikke helt er den ønskede friplads foran døren ind til toilettet. Det er dog muligt at manøvrere rundt, så man kan holde til højre for døren og åbne døren (udad) ind til toilettet, men det kræver lidt manøvrering frem og tilbage.
 
Indretning af toilet
Indgangsrepos ved toilet: Ja  
Bredde på dør til toilet: 78 cm  
Toiletdøre, træk og trykkraft: 2 kg  
Frit område til manøvrering på toilettet: Ja  
Bredde af vendeareal på toilet: 170 cm  
Længde af vendeareal på toilet: 160 cm  
Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.: 90 cm  
Fripladsen ved toilettet er placeret: På højre side af wc-kummen  
Afstand fra toiletforkant til bagvæg: 80 cm  
Toilethøjde: 45 cm  
Betjening af udskyl til toilettet: Udskyl kan betjenes med mere end 1 finger  
Armstøtters placering ved toilet: Højre og venstre side  
Letbetjent armatur: Meget letbetjent  
Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettet: Ja  
Højde på håndvask: 82 cm  
Friplads under håndvask: Ja  
Højden på sæbedispenser: 90 cm  
Afstand til sæbedispenser: 40 cm  
Indvendig lås er letbetjent: Meget letbetjent  
Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefra: Ja  
Højden på underkanten af spejl: 93 cm  
Højden på beholder til papirhåndklæder: 95 cm  
Ventilationsanlæg på toilet: Ja  
Overflader kan aftørres og rengøres : Ja  
Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt på: Ja  
Tilbagetrækshåndtag indvendigt: Ja  
Stole og borde
Stole med armlæn: Nej  
Stole med ryglæn: Ja  
Sædehøjde på stol: 45 cm  
Kommentar:
Siddepladser i biografområdet med løse stole i rækker. En kørestol kan placeres efter behov.
 
Mikrofon- og lydanlæg
Fast monteret teleslynge i rum med mikrofonanlæg: Nej  
Kommentar:
I biografområdet er der en stor tv skærm med informationer med tale og skiftevis dansk og engelsk tekstning. Der er dispenseret for teleslynge, da tv-skærmen udgør en lille del af udstillingen.
 
Førerhund - Servicehunde
Tilladt at medbringe førerhund: Ja  
Tilladt at medbringe servicehund: Ja  
Indeklima (ventilation, rygning, dyr og skimmelsvamp)
Mekanisk udsugning: Ja  
Fællesarealer er fri for medbragte husdyr: Ja  
Service
Personlig betjening og service: Ja  
Afstand til offentlig transport: 150 m  
Gratis adgang for ledsager: Ja  
Skiltning
Informationsskilte er: Delvis tydelige skilte  
Ínformationsskilte har: Delvis utydelig tekst  
Kontraster på informationsskilte: Ringe kontraster  
Information og formidling
Undertekster i informationsfilm og lign.: Ja  
Kommentar:
Alle udstillingstekster findes også i magnaskrift og udleveres af personalet.
 
Hjemmesides tilgængelighed
Oplæsning af hjemmeside: Ja  

Sidst opdateret: 27-08-2013 12:59 (Revision 1)

  til topGå til top