Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

Sensus

Sensus rådgiver om it-tilgængelighed og tilgængeligt webdesign, og gennemfører brugertest med brugere med funktionsnedsættelse. Rådgivning er baseret på internationalt accepterede standarder, eksempelvis retningslinjerne for tilgængelighed fra W3C, som også danner grundlag for de officielle danske retningslinjer Sensus deltager i standardiseringsarbejdet på områderne og tilbyder både åbne kurser og skræddersyede kurser i tilgængelighed. Derudover arbejdes også med udvikling af materialer i tilgængelige alternativer, herunder tekst, illustrationer, mærkning og skiltning.
Sensus beskæftiger sig også med

Teknologiudvikling

Projektudviklingtil topGå til top