Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

Danske Handicaporganisationer

Danske Handicaporganisationer (DH) består af 32 medlemsorganisationer med tilsammen over 320.000 medlemmer, og dækker alle typer handicap. DH beskæftiger sig med handicappolitik og arbejder ud fra deres vedtægter alene med de emner, der er af fælles interesse for alle medlemsorganisationer.
DH udpeger lokalt brugerrepræsenterer fra DH's afdelinger, der hver for sig fungerer som kommunale paraplyorganisationer, hvortil handicaporganisationernes lokalkredse er tilknyttet.
DH's udvalg, der er sammensat af eksperter fra medlemsorganisationerne, arrangerer temamøder og forbereder vedtagelsen af DH's politikpapirer.
til topGå til top