Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

Statens Byggeforskningsinstitut

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) skaber forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. SBI kan vejlede om standarter og mål, og er et godt sted at starte når man vil indtænke tilgængelighed i sit byggeri.

Det er en god idé at få SBI til at se tegninger over nyt byggeri igennem, og i den forbindelse få rådgivning til projektet.

* SBI tilbyder gratis rådgivning om tilgængelighed i en sag, i op til 1,5 time
* rådgivning herefter prisfastsættes efter opgavens omfang
* gratis brug af tjeklister om tilgængelighed
* kurser og oplæg om tilgængelighed - de korte for et mindre gebyrtil topGå til top