Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

Test et sted

Her har du mulighed for at gennemføre en kort test af de grundlæggende tilgængelighedsforhold i din virksomhed.

Du skal gøre følgende:

I nedenstående boks vælger du stedtype (en type af gangen). Du vil få nogle grundlæggende spørgsmål til forhold, som skal være opfyldt i din virksomhed. Når du har svaret på dem, vil du få en tilbagemelding, hvor du kan se hvilke handicapkategorier det kan være interessant for din virksomhed at arbejde videre med.

Kravene til tilgængelighedsmærket er væsentlig mere omfattende end denne test, men med testen er du godt på vej.

Vælg stedtype:


  


til topGå til top