Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

117 bygninger i København er nu god Adgang mærket

God Adgang har mærket næsten alle hovedstadens sports- og kulturfaciliteter og et udvalg af steder, hvor der er offentlig administration, som er åbne for borgere.
          
Blandt de nye bygninger finder man alle bibliotekerne og alle svømmehallerne. Københavns mange kulturinstitutioner, sportshaller og idrætsanlæg er ligeledes blandt de nye God Adgang mærkede steder.  Dertil kommer: 3 Borgerservice, 5 socialcentre og et handicapcenter, 4 jobcentre, 3 sundhedshuse, Pladsanvisningen og Center for Byggeri.

Registreringsarbejdet blev lavet i 2. halvår 2012 og de i alt 117 nye bygninger/steder er nu at finde på godadgang.dk. Ud over de mange kommunale bygninger på godadgang.dk finder man også de overnatningssteder, museer og attraktioner, som løbende er blevet God Adgang mærket.

Københavns kommune er ved at lave en plan for hvilke forbedringer, der skal prioriteres i årene fremover og har samtidig sikret, at tilgængelighedsforhold bliver indtænkt i de nye helhedsplaner, der udarbejdes for de københavnske bygningerne fremover. God Adgang har været rigtig glad for samarbejdet med kommunens projektleder og interessen har været stor fra de til projektet knyttede medarbejdere.til topGå til top