Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

Vidste du at mere en 225 steder i København er God Adgang mærket?

Har du brug for information om adgangsforholdene til attraktioner, sportsfaciliteter, kulturhuse eller spisesteder i København, kan du nu finde mere end 225 steder, som er God Adgang mærket.

På hjemmesiden godadgang.dk kan du læse mere om disse steder, så du er forberedt, når du kommer frem. Ved at tjekke informationerne om adgangsforholdene får du vished for om der er tilgængeligt for dig.

"Ikke alle steder i København er lige tilgængelige, så derfor er detaljeret information om adgangsforholdene til de enkelte steder meget vigtigt, for at den enkelte kan vurdere om han eller hun kan færdes på stedet eller ej.  Vi er derfor overordentlig glade for at kunne præsentere så mange steder i København" fortæller Ulla Kramer fra God Adgang.

 Det er både virksomheder og Københavns Kommune, der har tilmeldt deres bygninger til en God Adgang mærkning. Det kommer borgere i København og byens mange turister til gavn, men det betyder også, at de, der ejer eller har til huse i bygningerne, har fået en slags "tilstandsrapport" over tilgængeligheden. Rapporten foreslår forbedringer og tjener som et fagligt input til de bestræbelser, der er for at gøre eksisterende bygninger mere tilgængelige for alle.
"Det giver jo rigtig god mening at fokusere på, at alle skal kunne komme ind ad døren, hvad enten man er en professionel virksomhed, som lever af sine kunder, eller om man er en offentlig institution, som skal kunne byde alle byens borgere velkommen. Det er jo en win-win situation, mener Ulla Kramer.til topGå til top