Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

Alle kan besøge Universe.

Alle har hørt om Universe - som indtil for et halvt år siden hed Danfoss Universe - og de lærerige og sjove oplevelser, som kan få alle til at interessere sig for teknik og teknologi. Både store og små, unge og gamle kan fascineres og prøve kræfter med naturvidenskabens vidundere. I sandheden en park som kan besøges af alle.

Og nu er parken også blevet God Adgang mærket og endda på et meget flot niveau. Alle, der har behov for informationer om adgangsforholdene, kan nu forud for et besøg tjekke adgangsforholdene på Universe.dk eller godadgang.dk. På detaljerede faktaark kan du få vished for om toiletterne, restauranterne eller stisystemet er til at komme rundt på for dig. Det gør det lettere at planlægge en dagsudflugt til Universe.

Og Universe har rigtig gode adgangsforhold. De fleste faciliteter opfylder nemlig alle minimumskrav til tilgængelighed jf God Adgangs kriterier. Det betyder, at forhold der har betydning for at mennesker i kørestol, gang-, arm, og håndhandicappede, svagsynede og blinde, hørehandicappede, kognitivt udfordrede og mennesker med læsevanskeligheder er i orden (med nogle ganske få undtagelser) og at man kan færdes uden fysiske barrierer i hele haven.

God Adgang byder Universe velkommen i mærkeordningen - vi er rigtig glade for at have jer med!til topGå til top