Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

Tilgængeligheden til domstolene i Danmark

Domstolsstyrelsen har besluttet at bede FTA om at registrere tilgængeligheden til domstolene i Danmark. Det betyder, at alle kan få detaljerede oplysninger om adgangsforholdene til de enkelte retslokaler på enten godadgang.dk eller på domstol.dk under den enkelte retskreds.

I de kommende uger vil FTA's inspektør gennemgå tilgængeligheden til de danske retter i henhold til kravene i mærkeordningen for tilgængelighed. Mærkeordningen er beregnet til brug i eksisterende bygninger. Nybyggeri og større ombygninger skal følge DS 3028, der er en standard for en række yderligere skærpede krav til tilgængelighed.
De retter der i første omgang registreres er: Hjørring, Aalborg, Randers, Viborg, Horsens, Esbjerg, Sønderborg, Nykøbing F, Næstved, Hillerød, Helsingør, Lyngby, Glostrup, København, Bornholm og Højesteret

Alle forhold af betydning for den fysiske tilgængelighed vil blive registreret, og det betyder, at man på godadgang.dk kan finde faktaark om adgangsforholdene til de enkelte retter. Mennesker med funktionsnedsættelse kan forud for et møde ved den pågældende ret få overblik over tilgængeligheden og er dermed i stand til at træffe forholdsregler for de behov, der måtte kræve særlig planlægning.

Domstolsstyrelsen får et samlet overblik over tilgængeligheden til deres bygninger og en statusrapport vil vise hvor og om, der er forhold, der kan forbedres.  

Udgangspunktet for registreringen er kravgrundlaget for mærkeordningen for tilgængelighed, der består af "minimumskrav til tilgængelighed i eksisterende bygninger med offentlige adgang". Kravgrundlaget er udviklet af Dansk Standard for Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Kontakt
Domstolsstyrelsen, Kim Dyreborg, fuldmægtig: mail kdy@domstolsstyrelsen.dk, tel. 70 10 33 22
Foreningen Tilgængelighed for Alle, Ulla Kramer, mail uk@godadgang.dk, tel. 51 34 35 96.til topGå til top