Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

Mærkning af tilgængeligheden i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune har i foråret 2011 fået registreret og mærket 15 bygninger for tilgængelighed. Nu kan alle finde oplysninger om adgangsforholdene til stederne på godadgang.dk. Eksempelvis Rådhuset, borgerservice, alle bibliotekerne, Kildeskovshallen og Gentofte Stadion.

Gentofte kommune har indledt samarbejdet med FTA af to grunde. For det første har kommunen arbejdet med forhold, der vedrører tilgængeligheden til kommunens bygninger i en årrække og vil gerne vise og informere borgerne om dette arbejde ved at præsentere information om tilgængeligheden til disse bygninger.

For det andet har kommunens tilgængelighedsudvalg valgt at bruge mærkeordningen for at få et samlet overblik over tilgængeligheden til bygningerne, for at sikre at der er tænkt på alle forhold for alle brugere og at der ikke er blevet glemt en detalje.

"Vi har været meget glade for at samarbejde med Gentofte Kommune" siger Ulla Kramer sekretariatsleder i FTA. "Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har lagt en langsigtet strategi for tilgængeligheden til kommunens bygninger og der er sat penge af til arbejdet. Det er utrolig vigtigt, at viljen til at se behovet for gode adgangsforhold kommer helt fra toppen og forplanter sig til medarbejderne i forvaltningerne. Vi oplever meget kompetente medarbejdere på Rådhuset, som virkelig vil arbejde for bedre tilgængelighed."til topGå til top