Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

Mærkeordningen for Tilgængelighed "eksporteres" til Island

Den 3. december 2010 kunne mærkeordningen for tilgængelighed lanceres i Island. Firmaet Adgengi Ehf har sammen med Foreningen Tilgængelighed for Alle udviklet og versioneret den danske mærkeordning for tilgængelighed, så man nu har sin egen mærkeordning på Island.

"Det er et utroligt vigtigt skridt for udbredelsen af den danske registreringsordning for tilgængelighed. Vi har i årevis vidst, at vores system kan håndtere flere sprog, flere lande og flere kravgrundlag og det er dejligt, at vi nu har fundet en partner, der vil drive mærkeordningen på Island" fortæller mærkeordningens formand Holger Kallehauge. "Vi håber meget, at det bliver lettere at få flere af de nordiske lande i tale, nu hvor vi kan demonstrere, at vores system er godt og virker andre steder end i Danmark.

"Både Norge, Sverige og Finland kunne være interessante lande at samarbejde med. Det kunne være fantastisk om Norden kunne blive den destination i Europa, som bliver kendt for hensynet til god tilgængelighed til attraktioner, hoteller, museer osv. Mennesker med funktionsnedsættelse - ældre, dårligt gående, mennesker med handicap - rejser jo ikke alene i Danmark og tilsvarende vil de samme målgrupper fra Sverige og Norge også gerne rejse i Danmark" fortsætter Holger Kallehauge.
"Vi vil fortsat arbejde hen mod at udvide vores samarbejde med flere lande i Norden men lige nu er glade for at vores system er blevet vurderet og fundet egnet på Island - det er vi stolte af på de danske aktørers vegne, som har været med til at skabe den danske ordning".

Og det er især samarbejdet om mærkeordningen, der er dens styrke. Danske Handicaporganisationer og turistbranchens aktører har været sammen om at udvikle og drive mærkeordningen, der rummer store fordele for alle parter. Mennesker med handicap har fået et pålideligt informationssystem om adgangsforholdene til bygninger med offentlig adgang og de mærkede turistvirksomheder har fået en markedsføringsmulighed og et salgsargument, som gør, at de kan nå ud til de 18-20% af befolkningen, som er berørt af en funktionsnedsættelse. Det er denne udvikling, som man nu vil gøre efter på Island.

"Vækst potentialet for turismen er jo et spørgsmål, der i øjeblikket optager mange og her må et parameter som god tilgængelighed jo nødvendigvis indtænkes. Flere vil kunne rejse - både i fritiden og forretningsmæssigt - hvis der gøres opmærksom på hvor de tilgængelige tilbud findes" fortæller Henrik Mühlendorph fra HORESTA.

Adgang til information om tilgængeligheden spiller en helt central rolle for om mennesker med handicap  -  herunder også de mere "almindelige" alders- & slidbetingede  -  kan planlægge og rejse som alle andre. Tilgængeligheden går ofte forud for andre væsentlige parametre, idet det naturligvis er helt afgørende, at man kan komme op ad trappen til værelset og også ind ad døren og/eller at der eksempelvis er mulighed for allergivenlige værelser. Hvad hjælper det, at der spilles en god revy i kulturhuset, hvis der ikke er teleslynge, så mennesker med høreapparat kan høre hvad der foregår på scenen. Mange turismevirksomheder har forstået vigtigheden af tilgængeligheden, når deres produkter vurderes af gæsterne, men der er stadig mange virksomheder, som endnu mangler at få øjnene op for det store kunde- og indtjeningspotentiale som velindrettede produkter har frem for de utilgængelige, ligesom man ikke må undervurdere CSR-værdien. Og mange gange kræver det bare en smule mere omtanke og ikke så meget konkrete investeringer, slutter Henrik Mühlendorph..

Kontakt
Formand Holger Kallehauge, Danske Handicaporganisationer, mail hka@tdcadsl.dk
Sekretariatsleder Ulla Kramer, mail uk@godadgang.dk, tel. 51 34 35 96til topGå til top