Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

Når skoler skal renoveres….

God Adgang har for Københavns Kommune gennemgået tilgængeligheden til 16 skoler. Kommunen er i gang med at udarbejde helhedsplaner for renoveringen af skolerne, der både tager højde for energi, indeklima, oversvømmelsesrisiko - og tilgængelighed.

"Det er en opgave, vi har været rigtig glad for. Det er dejligt, at tilgængelighed bliver tænkt ind i renoveringsopgaver på et så tidligt tidspunkt. Det er netop i disse situationer, man kan skabe tilgængelighed, uden at det behøver at koste nævneværdigt ekstra. Flere af skolerne har ikke i dag elevatorer, og det koster naturligvis at installere en elevator, men der er så mange andre detaljer som toiletter, passagebredder, niveauspring, orienteringsmuligheder m.m. som let kan forbedres, når man i forvejen skal "pille" ved det eksisterende" fortæller Ulla Kramer fra God Adgang.

Rapporterne over tilgængeligheden blev afleveret til Københavns Kommune før sommerferien og er formidlet videre til kommunens rådgivere, som skal stå for projekterne på de enkelte skoler. God Adgang har tilbudt en "markvandring" på hver skole sammen med rådgiverne og en gennemgang af rapporterne. I God Adgang glæder man sig til at følge det videre forløb.
til topGå til top