Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

Så kom de endelig - de nye faktaark på godadgang.dk

Tjek de nye faktaark på godadgang.dk - de er blevet rigtig fine. Nu er der nemlig mange flere fotos af de steder, der er God Adgang mærket.

Informationsværdien er styrket

Faktaarkene på godadgang.dk indeholder rigtig mange detaljer om tilgængeligheden til museer, hoteller, attraktioner, rådhuse, svømmehaller, skoler, konferencesteder m.m. Detaljer som er vigtige for af mennesker med handicap kan vælge hvordan og hvor, de ønsker at færdes. Disse mange oplysninger bliver nu suppleret med billeder.

"Det har længe været vores ønske at kunne vise billeder sammen med de mange data. Nu er det blevet muligt og vi glæder os til at vise det frem" siger Ulla Kramer fra God Adgang.

Et billede siger meget

Alle steder, der er blevet God Adgang mærket i 2015, vises med mange fotos af stederne. Man kan derfor hurtigere danne sig et billede af, hvordan bygningen ser ud. Billederne skal dog læses sammen med de detaljerede oplysninger, da det kan være svært at se en dørbreddes mål eller et vendeareals størrelse.

God Adgang besøger alle steder cirka hvert 3. år, og derfor vil der gå noget tid, før alle faktaark har tilstrækkeligt med fotos. De mærkede steder kan dog allerede nu indsende fotos, hvis de ikke vil vente, og så lægger God Adgangs sekretariat billederne ind på de respektive faktaark.

De nye faktaark er svaret på brugernes ønske om lettere at kunne visualisere adgangsforholdene forud for et besøg. Flere af de God Adgang mærkede virksomheder og steder har ligeledes ønsket at kunne markedsføre sig bedre. Eksempelvis ved at kunne vise de gode tilgængelige løsninger frem eller at informere om de alternative løsninger, der findes. Måske er adgangsvejen ikke helt perfekt, men den kan bruges af nogle. Med fotos vil det være endnu lettere for gæster og kunder at vurdere mulighederne ud fra egne behov, og det kan give flere gæster.

Se et par eksempler på de nye faktaark her:

Nye faktaark for Fuglsanghus

Nye faktaark for Taarbæk Strand

Nye faktaark for Fysioterapi Nordvesttil topGå til top