Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

Ny europæisk turismepolitik

Foreningen Tilgængelighed for Alle (FTA) havde den fornøjelse at få lov til at kommentere høringsmaterialet fra Økonomi- og Erhvervsministeret vedrørende Europa Kommissionen oplæg til en ny turismepolitik for Europa. Lissabontraktaten har åbnet for Kommissionens muligheder for at gennemføre tiltag på turismeområdet som involverer medlemslandene. Den nye politik skal forsøge at samordne de enkelte landes turistpolitikker, så Europa kan udbygge sin position som det mest attraktive rejsemål i verden.
FTA's kommentarer er koncentreret om at minde kommissionen om, at rejsemarkedet også rummer mennesker med funktionsnedsættelse. 15-18% af de europæiske befolkninger er berørt af en funktionsnedsættelse, og derfor er det utrolig vigtigt, at en europæisk turistpolitik også indeholder tiltag, som  kan styrke udviklingen af "accessible tourism" - som er det internationale begreb - for at alle skal kunne rejse.

Man kan læse hele FTA's høringssvar (worddokument) via dette link.til topGå til top