Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

Odder Kommune vil skabe bedre adgang til strandene

I juni måned var God Adgangs inspektør på besøg på 5 strande i Odder Kommune. Kommune har bestilt en God Adgang mærkning for at kunne informere om adgangsforholdene til strandene på godadgang.dk. Information om tilgængeligheden er vigtig for mennesker med handicap. Det er nu blevet lettere for den enkelte at vurdere, om en tur til stranden kan lade sig gøre.

Odder Kommune har fået en tilbagemelding fra God Adgang med en oversigt over de målepunkter i mærkeordningen, som ikke er opfyldt ved de 5 strande. Det er nu op til kommunens ansatte og byrådet, at prioritere om adgangsforholdene skal forbedres.

I foråret fik Odder Kommune 7 bygninger God Adgang mærket: Odder Rådhus og Odder Bibliotek samt 5 servicecentre i Vitapark: Jobcenteret, Børne og familiecenteret, Stof og alkoholafvænning, Visitationen og kommunens Træningscenter.

Vil du vide mere om Odder Kommunes planer kan du kontakter Casper Overgaard Andersen på: casper.andersen@odder.dktil topGå til top