Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

Der er afsat 16 mio. kr. i satspuljen til tilgængelighed

Der er godt nyt for offentlige bygninger. Der er afsat kr. 16 mio. til en tilgængelighedspulje, der over de næste to år skal forbedre tilgængeligheden til eksisterende, offentlige bygninger med en borgerrettet servicefunktion som fx rådhuse, skoler, børnehaver, jobcentre og kulturinstitutioner.

Tilgængelighedspuljen yder et tilskud på 25 % af projektomkostningen til forbedringer af tilgængelighed. Med aftalen videreføres tilgængelighedsindsatsen fra Tilgængelighedspuljen fra 2009-2012, der var en del af en tidligere satspuljeaftale.

Du kan læse mere om puljen og hente ansøgningsskema på energistyrelsens hjemmeside.


 til topGå til top