Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

Syddjurs kommune forbedrer tilgængeligheden

Syddjurs kommune fik i 2013 God Adgang mærket 12 bygninger. Borgere og turister har haft glæde af at kunne finde informationer om disse steder på godadgang.dk.

I teknisk forvaltning har man behandlet rapporterne med tilbagemeldingen fra God Adgang og udarbejdet en plan og et budget for tilgængelighedsforbedrende tiltag i de valgte bygninger. Planen og budgettet blev vedtaget i Byrådet i efteråret 2013. Syddjurs kommune har bla. søgt medfinansiering via tilgængelighedspuljen, som forvaltes af Energistyrelsen.

I 2014 har kommunens medarbejdere arbejdet på at få udført arbejdet og indrapporterer i øjeblikket forbedringerne til God Adgang. I God Adgang glæder vi os til at kunne tildele endnu flere mærker til stederne i Syddjurs Kommune.til topGå til top