Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

Toppen af Danmark - nyt idekatalog om turisme for alle

Toppen af Danmark, der dækker Frederikshavn og Hjørring Kommuner - vil arbejde med tilgængelighed som et forretningskoncept for udviklingen af turismen i området. Derfor har Toppen af Danmark bestilt et idekatalog, som skal afdække og pege på muligheder for at Nordjylland kan blive en turistdestination for alle.

"Tourism for All" er en udviklingstrend i Europa, og derfor er det meget interessant og nyskabende, at Toppen af Danmark forsøger at introducere det i Danmark og afdække, hvordan et "turisme for alle" koncept kan implementeres i en regional turismeudviklingsstrategi" siger Ulla Kramer fra God Adgang. "Det er skønt, at vi i Danmark har fået øjnene op for det store og voksende segment, som mennesker med funktionsnedsættelse udgør. I Danmark er hver 5. berørt af et større eller mindre handicap."

Idekataloget udkommer ultimo august og præsenteres på 3 seminarer, hvor Toppen af Danmark har inviteret erhvervet og andre turismeaktører til en dialog om god adgang i turisterhvervet. Seminarerne afholdes den 22. august i Frederikshavn, den 23. august i Hirtshals og den 11. september i Skallerup Klit. Kuben Management, der har udarbejdet idekataloget i samarbejde med God Adgang og Syddansk Universitet vil være til stede.

 til topGå til top