Log ind
Streg Læs om kørestolsbrugereKørestolsbrugere Læs om  gang-, arm- og håndhandicappedeGang-, arm- og
håndhandicappede
Læs om synshandicappedeSynshandicappede Læs om hørehandicappedeHørehandicappede Læs om astma og allergiAstma og allergi Læs om udviklingshandicappedeUdviklingshandicappede Læs om læsevanskelighederLæsevanskeligheder

Vi er blevet mange flere i 2013

Det er godt at gøre status engang imellem, og det gør vi i God Adgang, når et nyt år begynder. Og 2013 har været endnu et godt år for God Adgang.

God Adgang samarbejder med kommuner landet over om God Adgang mærkning af kommunernes bygninger og udearealer. De enkelte kommuner prioriterer deres bygninger og udvælger de bygninger, der skal God Adgang mærkes - enten fordi man ønsker at fortælle omverdenen om tilgængeligheden, eller fordi man ønsker at få et overblik over hvilke tilgængelighedsforbedringer, der skal til, for at adgangsforholdene kan blive bedre. God Adgang har i 2013 indgået et samarbejde med 8 nye kommuner. Der er således nu God Adgang mærkede kommunale bygninger i 23 kommuner i Danmark, som tilsammen har fået 418 bygninger og steder God Adgang mærket.

Vi fik også en stor tilgang af virksomheder og museer i 2013. 80 nye museer er blevet God Adgang mærket og 27 nye virksomheder - alle indenfor turismesektoren. Det er et rigtig godt skridt og et værdifuldt bidrag til arbejdet med "turisme for alle", som både flere regioner og VisitDenmark har fokus på.

I dag er der mere end 1000 God Adgang mærkede bygninger i mærkeordningen og de kan findes på godadgang.dk og de hjemmesider vi leverer faktaark til som visitdenmark.com, borger.dk, sundhed.dk, restauranter.dk og en række af de lokale turistbureauers hjemmesider.

 til topGå til top