Godadgang Logo

Amager Strandpark

Amager Strandpark
Amager Strandpark
Amager Strandpark

Adgangen til Amager Strand ved Strandstation 1 starter, hvor Amagerstrandvej krydses af Øresundsvej. Herfra kan man gå ud til vandet og faciliteterne i området (ca. 550 m). Skal man parkere en bil med handicapparkeringstilladelse, er der 2 pladser langs Øresundsvej næsten helt ude ved vandet. Herfra er der en sti med fast belægning over til Strandstation 1 og ud til Helgoland. Man kan bade fra "handicapstien" langs broen ud til Helgoland eller fra Helgoland Badeanstalt. "Handicapstien" er en gangbro, som går over sandet og ned til stranden. Gangbroen slutter i en større flade, hvorfra der er et niveauspring - 10-20 cm afhængig af vind og vejr - ned til sandbunden. Der er opsat en håndliste i den ene side, som går helt ud i vandet, så man har støtte på vej ud og ind. Der er således ikke niveaufri adgang ud i vandet, men muligheden for at komme ud i vandet er gjort lettere for gangbesværede, gæster med balanceproblemer m.m. Badning fra Helgoland Badeanstalt kan ske på to måder. Man kan benytte de gode trapper med håndlister i begge sider ned i vandet (18 trin) eller man kan benytte liften fra broen ned i vandet og op igen. Liften kan benyttes i sommerhalvåret, når der er livreddere i badeanstalten. Liften betjenes af livredderne, som kan kontaktes, når man skal bruge liften. For at benytte liften skal man i dag kunne flytte sig ind på ladet og sidde på bænken, mens man bliver sænket ned i vandet. Vanddybden ændrer sig hele tiden på dette sted, og man kan risikere, at liften kun kan køre ned, så man har vand i siddehøjde og således ikke er flydende, når man skal til og fra liften. I de tilfælde vil det muligvis kræve en hjælper nede i vandet. Der er kun omklædningsfaciliteter på Helgoland for medlemmer af badeanstalten, og der er ikke indrettet tilgængelige toiletter eller omklædningsfaciliteter. Der henvises i stedet til handicaptoilettet og brusemulighederne i Strandstation 1.

Mærkede steder
Amager Strandpark -  Adgang til faciliteter ved Strandstation 1 og Helgoland
Adgang til faciliteter ved Strandstation 1 og Helgoland

FluebenHørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, SynshandicappedeAmager Strandpark - Kajakbro
Kajakbro

FluebenHørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, SynshandicappedeAmager Strandpark - Offentligt toilet
Offentligt toilet

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede


Kontaktinformationer
AdresseØresundsvej ., 2300 København S

Hjemmesidewww.kk.dk/amagerstrandpark

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96