Godadgang Logo

Strandparken ved Køge Bugt

Arbejdsgruppen – Plads til alle – er en frivillig arbejdsgruppe, som har valgt at sætte fokus på tilgængeligheden til de nuværende og kommende faciliteter i Strandparken langs Køge Bugt fra Hvidovre til Greve. 

Strandparken udgør et bynært naturområde for hele Vestegnen og borgerne søger i dag ud til engområderne, havnene, områderne indenfor indsøerne og kysterne for at få frisk luft og gode naturoplevelser som gåture, badning, cykling og diverse vandsportsaktiviteter m.m. Men disse oplevelser er ikke lige lette at komme til, hvis man er berørt af en funktionsnedsættelse – enten af fysisk, sensorisk eller kognitiv karakter. 

Arbejdsgruppen vil gerne bidrage til, at den store del af befolkningen, som er berørt af en funktionsnedsættelse, også kan mødes, opleve og pleje deres sundhed gennem inspirerende og motiverende oplevelser i naturen i hele området.

For at kunne bidrage til dialogen om universel design og tilgængelighed har Arbejdsgruppen fået udarbejdet et idékatalog med fokus på de forhold, som en mangfoldig brugergruppe – herunder gæster med et handicap – har for at kunne færdes og deltage i de tilbud, der er i Strandparken. 

Idékataloget indeholder forslag til 7 overordnede principper for hvor og hvordan tilgængeligheden kan indtænkes i forhold til både de eksisterende og de nye faciliteter. Principperne skal sikre et langsigtet fokus med det formål at etablere gode, ligeværdige og anvendelige tilbud i Strandparken – for alle. Principperne i idékataloget følges op af en række eksempler på, hvordan tilgængeligheden kan indtænkes og forbedres i forhold til i dag. 

Du kan klikke her for at se hele Idékataloget.

Idekatalog i pdf

Idekatalog i word


  
Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96