Godadgang Logo

Priser for medlemskab af God Adgang

Når man vælger at få en eller flere bygninger God Adgang registreret, er der følgende priser og ydelser, man skal være opmærksom på.

Ved indtræden i mærkeordningen betaler man et engangsbeløb, som dækker et besøg af en registrant fra God Adgang, som registrerer de oplysninger, som skal bruges til en præsentation af adgangsforholdene og til en faglig tilbagemelding til dig. Den faglige tilbagemelding indeholder bla. eksempler på, hvordan tilgængeligheden kan forbedres for en eller flere af de 7 brugergrupper, som ordningen opererer med. 

  • Du får altid et specifikt tilbud på den første grundregistrering, da den afhænger af omfanget af registreringerne.
  • Der betales et årligt gebyr for medlemskab af mærkeordningen og prisen afhænger af virksomhedens størrelse.
  • Der betales et gebyr for et genbesøg hvert 3.-4. år, hvor oplysningerne fra grundregistreringen opdateres.

Vejledende priser for medlemskab

TypeGrundregistrering ex. moms (engangsbeløb)*Medlemskab ex. moms (årligt)*Genbesøg ex. moms (hvert 3. år)*
Lille virksomhedkr. 3.950,-kr. 750,-kr. 2.550,-
Mellem/stor virksomhedkr. 5.500,- / kr 7.500,-kr. 2.000,- / 3.500,-kr. 2.950,- / kr. 3.550,-
Større / komplekse virksomhederkr. 9.500,-kr. 5.000,-kr. 4.500,-
ØvrigeI henhold til tilbudI henhold til tilbudI henhold til tilbud

*Priser reguleres med lønindekset.

Medlemskabet følger kalenderåret og det årlige medlemsgebyr faktureres i januar/februar hvert år. De øvrige ydelser faktureres, når du har fået en tilbagemelding og en rapport fra God Adgang. 


Alternativt medlemskab - kun markedsføring

Det er også muligt at vælge et alternativt medlemskab, som inkluderer en præsentation af adgangsforholdene - men ikke en faglig tilbagemelding. Du opnår, at din bygning bliver markedsført på godadgang.dk og du kan markedsføre dit medlemskab og præsentationen på dine egne hjemmesider. Dermed bliver det lettere for gæster og besøgende at forberede sig i forhold til de faktiske adgangsforhold. 

Ved indtræden i mærkeordningen betaler man et engangsbeløb, som dækker et besøg af en registrant fra God Adgang, som registrerer de oplysninger, som skal bruges til præsentationen om adgangsforholdene.

  • Du får altid et specifikt tilbud på den første grundregistrering, da den afhænger af omfanget af registreringerne.
  • Der betales et årligt gebyr for medlemskab af mærkeordningen og prisen afhænger af virksomhedens størrelse.
  • Der betales et gebyr for et genbesøg hvert 3.-4. år, hvor oplysningerne fra grundregistreringen opdateres.

Vejledende priser for alternativt medlemskab - kun markedsføring

TypeGrundregistrering ex. moms (engangsbeløb)*Medlemskab ex. moms (årligt)*Genbesøg ex. moms (hvert 3. år)*
Lille virksomhedkr. 2.950,-kr. 750,-kr. 2.150,-
Mellem/stor virksomhedkr. 4.500,- / kr 5.500,-kr. 2.000,- / 3.000,-kr. 2.950,- / kr. 3.250,-
Større / komplekse virksomhederkr. 7.500,-kr. 4.000,-kr. 4.500,-
ØvrigeI henhold til tilbudI henhold til tilbudI henhold til tilbud

*Priser reguleres med lønindekset.

Medlemskabet følger kalenderåret og det årlige medlemsgebyr faktureres i januar/februar hvert år. De øvrige ydelser faktureres, når faktaarket er udarbejdet/opdateret. 


Opsigelse af medlemskab

Opsigelse af medlemskab skal ske skriftligt til God Adgangs sekretariat inden udgangen af et kalenderår med virkning for det følgende år.  Et medlemskab kan først opsiges, når eventuelle mellemværender er indbetalt. Allerede betalte årsgebyrer refunderes ikke.

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96