Godadgang Logo

Døve og hørehæmmede

Mennesker med et hørehandicap omfatter døve, som er født døve, døvblevne, som har kunnet høre, samt personer med nedsat hørelse. Synet benyttes som kompensation for helt eller delvis høretab til f.eks. mundaflæsning.

Døvfødte har ikke udviklet et talesprog istedet benytte tegnsprog til kommunikation.

Personer med nedsat hørelse bruger høreapparat. Et høreapparat kan udnytte den resterende høreevne og give en hverdag tæt på en normalt hørendes. Det hjælper i kommunikation på tomandshånd, men ikke hvor flere taler samtidig.

Personer, der enten hører meget dårligt eller helt har mistet hørelsen, samt børn, der er født døve eller svært hørehæmmede, kan få indopereret Cochlear implantater. Efter operationen bliver mange i stand til at føre en samtale på tomandshånd i rolige omgivelser.

Mennesker med et høretab har især behov for:

  • God lodret belysning, så ansigter på dem man skal kommunikere med er tydelige, så der kan foretages mundaflæsning.
  • Teleslynger ved skranker, samtalepladser, skærme med information og i større rum med mikrofonanlæg
  • God akustik og lav baggrundsstøj
  • Tydelig skiltning, så man kan finde vej uden at skulle spørge
  • God skriftlig information om bygningen og funktionerne i bygningen
  • Tekstning af auditiv information via skærme, guider, højtalere o.l.
  • Visuel gengivelse når eksempelvis adgangssystemer og nødopkald i elevatorer aktiveres
Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96