Godadgang Logo

God Adgangs bestyrelse

Foreningen God Adgang ledes af en bestyrelse. Foreningens  3 stiftere  - Danske Handicaporganisationer, VisitDenmark og Horesta - har hver en født ret til udpegning af en repræsentant til bestyrelsen. 

Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand samt repræsentanter til de øvrige ledige pladser i bestyrelsen.  Bestyrelsens medlemmer samt bestyrelsens formand vælges for 2 år ad gangen, hvorefter der kan opnås genvalg.Her kan du se, hvem der sidder i God Adgangs bestyrelse:


Sif Holst, Danske Handicaporganisationer, Formand for bestyrelsen, E-mail: Sho@handicap.dk

Jan Fischer, Horesta, Næstformand, E-mail: fischer@horesta.dk

Eva Thybo, Visit Denmark, E-mail: et@visitdenmark.com


Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96