Godadgang Logo

God Adgang til sundhed i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden tilbyder i samarbejde med God Adgang en gratis og frivillig god adgang registrering til alle praksis i regionen. Dermed bliver det lettere for patienter at danne sig et indtryk af adgangsforholdende forud for et besøg.

Interesserede behandlingssteder kan tilmelde sig og få et besøg af en registrant, der udarbejder registreringen af tilgængeligheden til klinikken. 

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96