Godadgang Logo

Rådgivning om tilgængelighed

Skal du renovere, bygge om eller bygge nyt er det et godt tidspunkt at have fokus på gode adgangsforhold for alle. Et uvildigt tilgængelighedstjek kan give dig input til gode løsninger, sikre at bygningsreglementet og anbefalinger om tilgængelighed overholdes eller måske spare dig for ærgrelser, som kan undgås med rettidig omhu. 

Hvordan kan vi hjælpe dig...

Vi kan eksempelvis bidrage til dit projekt med følgende konsulentydelser:

  • På baggrund af tegningsmateriale kan vi granske ideer til nybyggeri eller ombygninger, så du sikrer, at planerne opfylder kravene i bygningsreglementet. Du får input til, hvordan du skaber de bedste rammer for flest muligt i dit konkrete projekt.
  • Vil du forbedre adgangen til eksisterende bygninger, udarbejder vi en liste med de punkter, du bør prioritere og eventuelt indarbejde i dit projekt. 
  • Er du igang med at formulere krav til dit byggeri, kan vi supplere med input til beskrivelsen af krav til adgangsforholdene.
  • Har du en strategi om Universel design og mangler du input til hvordan den skal udmyndes, så kan vi drøfte dette på et møde eller i en workshop alt efter hvad du har behov for.

Du er velkommen til at kontakte os, så vi kan aftale, hvordan vi kan bidrage. 

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96