Godadgang Logo

Derfor bør I være med i God Adgang

Information om tilgængeligheden er en forudsætning for, at mennesker med handicap har en reel mulighed for at forberede en tur på cafe, deltage i et møde, en ferie, et sporstævne m.m. Et godt planlagt besøg afstemt efter forholdene og egne behov er det bedste grundlag for en komfortabel tur - både for gæsten og personalet på stedet.  

Du kan være med til at gøre det lettere for mange mennesker ved at tilmelde din virksomhed til en God Adgang registrering.

Er man berørt af en funktionsnedsættelse, har man måske brug for at vide, hvor langt der er fra parkering til indgangen, er der trapper og elevator i bygningen, hvor meget plads er der på toilettet, har der været hund i bygningen og kan  man sætte sig for et hvil undervejs. En God Adgang registrering betyder, at alle der har brug for oplysninger om adgangen og indretningen af bygninger, kan finde informationerne i et faktaark på godadgang.dk eller på dine egne hjemmesider.Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96