Godadgang Logo

Gang-, arm- og hånd

Mennesker med gang-, arm- eller håndhandicap lever med et fysisk handicap - også ofte betegnet som et bevægelseshandicap -  med en svækkelse eller nedsat funktion i hænder, arme eller ben, som dog ikke er så udpræget, at man har behov for en kørestol for at komme omkring.  Mennesker med et bevægelseshandicap benytter ofte et hjælpemiddel i dagligdagen for at kunne komme omkring. Det kan være rollator, stokke, krykker, gangstativer eller manuelle kørestole til lange afstande.  

Der er naturligvis stor forskel på om man har nedsat gangfunktion eller om det er arme eller hænder, der er berørt af nedsat funktion.

Mennesker med et ganghandicap har svært ved at gå længere strækninger eller går usikkert. Usikker gang behøver ikke kun at være forbundet med nedsat fysisk funktion men kan også skylde problemer med balancen, orienteringen, afstandsbedømmelse m.m. Mange vil være udfordret af trapper, lange afstande og med at gå på et ujævnt underlag.

Mennesker med nedsat gangfunktion vil især have behov for:

 • Gelænder ved trapper
 • Få trapper og trapper med lave trin
 • Elevatorer til at komme rundt i bygninger
 • Korte gangafstande
 • Mange hvilepladser, så man hyppigt kan sætte sig ned – både ude og inde
 • Stole med ryglæn, armlæn og god siddehøjde
 • Jævn og fast belægning uden niveauspring
 • Hældninger, der ikke er for stejle
 • Døre med en tilstrækkelig bredde, der er lette at åbne
 • Tilstrækkelige passagebredder til ledsager eller hjælpemidler
 • Parkeringspladser placeret tæt på hovedindgang

Mennesker med nedsat funktion i arme og hænder har få kræfter og ofte begrænset rækkeafstand. Man kan også have svært ved at kontrollere bevægelser. Ofte er de finmotoriske evner til håndtering og koordinering af bevægelser reduceret, og det kan være svært at trykke på små knapper, vride små håndtag på låse og vandhaner, bære bagage osv. Mange oplever udfordringer ved at skulle række langt ind- op- eller ned for at nå ting.

Mennesker med nedsat arm og håndfunktion har behov for:

 • At ting kan betjenes med lav muskelkraft
 • Korte række afstande
 • Automatik på døre
 • At ting kan betjenes med et stift håndled og med mere end en finger
 • At knapper, kontakter m.m. har en passende størrelse og er placeret så man kan komme tæt på

Mange ældre mennesker vil ofte have et bevægelseshandicap i kombination med en svækkelse af andre sanser som f.eks. syn- og høresansen.

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96