Godadgang Logo

Handlingsplan 2023


Vision

God Adgangs mærkeordning bidrager til øget viden om tilgængelighed og bedre information om tilgængelighed til bygninger og udearealer til gavn for borgere og turister i Danmark.

Mission

God Adgangs mærkeordning skal fortsat være en anerkendt, national mærkeordning for tilgængelighed, som er kendt og bliver brugt, og som fortsat har opbakning fra såvel Danske Handicaporganisationer som de berørte brancher:

 • fordi det bliver lettere for mærkeordningens medlemmer at udvikle og forbedre adgangen for flere til og i bygninger med de (salgs- og produkt-)fordele, det rummer for ejeren/virksomheden/stedet og
 • fordi det bliver lettere for borgere og turister at finde steder, hvor tilgængeligheden passer den enkelte. 

Strategiske målsætninger

 • At det opsøgende arbejde fokuseres på områder eller brancher, hvor der kan opnås en tæthed af God Adgang mærkede steder, så der kan skabes et grundlag for, at andre aktører med hjælp fra God Adgang kan udvikle en tilgængelig feriedestination eller hverdag for alle.
 • At God Adgang opleves som en faglig kompetent sparringspartner, som bliver inddraget i projekter, der berører offentlighedens adgangsforhold til bygninger eller steder, der kan føre til flere God Adgang mærkede steder. 
 • God Adgang bliver kendt som leverandør af oplysninger om fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer.
 • At sikre at personale tilknyttet God Adgang kan levere høj faglig sparring og rådgivning om tilgængelighed til de steder, der vælge at blive God Adgang mærket.

Øvrige målsætninger

 • At have et støt stigende antal medlemmer som sammen finansierer driften af mærkeordningen. Vækst i grundfinansiering af mærkeordningen på 5 % årligt.
 • At sikre at godadgang.dk er en tidssvarende markedsføringsplatform for virksomheder og brugere af godadgang.dk. 
 • At sikre at God Adgang leverer et relevant, tidssvarende og offentligt informationssystem om fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer. 
 • At være orienteret om den europæiske udvikling af "turisme for alle" trenden og om hvordan tilgængelighed kan indgå i generelle danske udviklingstrends og politikområder.
 • At God Adgang på sigt kan tilføres tilgængelighedsregistreringer udført af eksterne interessenter.

Aktivitetsplan for 2023

Markedsføringsaktiviteter:

I 2023 har God Adgang 20-års fødselsdag. I den forbindelse planlægges følgende aktiviteter, som skal forberedes og gennemføres:

 • Der skal afholdes en reception i HH-huset
 • Der skal skrives en jubilæumsartikel og laves en billedkavalkade under arbejdstitlen ”Hvorfor gør vi en forskel”. Jubilæumsartiklen skal bl.a. sendes til alle handicaporganisationerne i forhold til deres nyhedsbreve og medlemsblade
 • Der skal produceres en udstilling, som kan sættes op i lobbyen i HH-Huset, når der er arrangementer i forbindelse med UIA i huset.
 • Vi skal foreslå organisationerne vores deltagelse i podcast for at fortælle om God Adgangs virke.
 • Med inspiration i jubilæumsartiklen skrives en tilsvarende artikel, som kan benyttes i forhold til Region H og praksissektorens medier.

Registreringsopgaver:

 • Region H besluttede i november 2019 at fortsætte med tilbuddet om registreringer og medlemskab af God Adgang frem til udgangen af 2025. Tilbuddet til klinikker i regionen om en god adgang registrering og/eller rådgivningsbesøg i forbindelse med nye lokaler fortsætter således i 2023, og dertil kommer gennemførelse af en række genbesøg i de tidligere registrerede klinikker.
 • Region H har besluttet, at alle speciallæger – ca 450 klinikker - skal God Adgang registreres. Der er lagt en plan for antal registreringer i de kommende år. I 2023 er antallet min. 80 klinikker. 
 • Der er aftalt genbesøg af 100 steder i Københavns Kommune, som alle skal gennemføres i 2023. 
 • Der udarbejdes en plan for genbesøg og nye registreringer i Hillerød Kommune, som skal igangsættes i efteråret. 
 • Der er givet tilbud på registrering af 20-25 naturområder for Natur for alle – men det er uvist om aftalen indgås. Registreringerne skal laves hen over sommeren. 
 • Der planlægges genbesøg i turistvirksomheder ad hoc.

Medlemsfastholdelse:

 • Der planlægges dialogmøder med nogle af medlemskommunerne for en drøftelse om en plan for genbesøg, evt. nye bygninger der skal registreres og for at tilbyde vores medlemsservices såsom kursus om universel design og tilgængelighed, rådgivning og sparring om aktuelle projekter. Der er fokus på Greve, Næstved, Ballerup, Egedal Holbæk, Thisted og Skanderborg. 
 • Der er et fortsat er behov for at gøre vores medlemmer opmærksomme på, at det har stor betydning for deres synlighed, at der bliver lagt link til præsentationen af deres virksomhed på egen hjemmeside. Det omtales i enhver korrespondance med medlemmerne, men vi vil også i 2023 fortsætte med at fremhæve dette budskab. 
 • Sundhed.dk har lavet opdateringer til deres hjemmeside, og det betyder, at links til godadgang.dk er faldt ud. Sammen med Region Hovedstaden arbejdes der på, at de snarest kan lægges ind igen. P.t. betyder det, at alle ID-numre skal opdateres hos os og vi håber, at sundhed.dk ikke har slettet deres software, som indtil nu har håndteret indlæsning af data fra os.  Så opgaven pågår i 1. halvår af 2023.
 • Der er lavet en søgeordsanalyse og vi arbejder videre med søgeord og placering både på redaktionelle sider og på faktaark. I dag har vi en god ranking i de fleste søgninger, hvor ordene ”god adgang” eller stedets navn indgår på en eller anden måde, men ikke på ord som eksempelvis ”handicappede”, da det ord ikke findes på godadgang.dk – men der søges fortsat på dette ord.  Der arbejdes videre ud fra søgeordsanalysen.
 • Oplysning om og udbredelse af kendskabet til selvregistreringsmuligheden via mobiltelefon eller tablet, er fortsat et indsatsområde. Der laves løbende forbedringer og udvikles nye funktioner, så det er let for private at lave en registrering af et sted og så indtastningsfejl undgås. I 2023 vil vi arbejde på muligheden for, at virksomheder på Grønland og Færøerne kan guides igennem en selvregistrering af bl.a. hoteller. 

Aktuel og relevant rådgivning om tilgængelighed

 • Alle henvendelser fra medlemmer om tilgængelighed besvares løbende. Flere og flere medlemmer sender nye projekter, ombygninger m.m. til 3. parts granskning af tilgængeligheden hos God Adgang.
 • Der er ikke planlagt aktiviteter med henblik på at opsøge rådgivningsopgaver fra ikke-medlemmer, men de der kommer i spil, løses ad hoc. 

Internationalt

 • I mange år har det været et fast punkt i handlingsplanen, at God Adgang er repræsenteret ved min. én international konference om året. Der er ikke endnu valgt en international konference i 2023.
Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96