Godadgang Logo

Solens Plads

Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads

Solens Plads ligger midt i Korsør og centralt i forhold til indkøb og spisesteder. Ved Solens Plads er der en handicapparkeringsplads, et tilgængeligt offentligt toilet, legelads og motionsredskaber beregnet til træning for ældre. Legepladsen indeholder en sandkasse med en kant, hvor man kan pumpe vand op, som løber i en rende rundt om sandkassen. Det er muligt at side nede i sandkassen eller på den faste flisebelægning udenfor og lege med vand og sand. Derudover er der en miniboldbane omkranset af en gigantisk redningskrans og et inspirerende klatretårn i tov med faldunderlag af gummi. Ved alle faciliteter kan man komme tæt på både som gående og i kørestol eller med rollator. På pladsen er er opsat bænke og et stort solur hvor man også kan sidde - eller kravle på - hvis man har lyst. Du kan læse mere om Solens Plads i den fulde præsentation nedenfor.

Oversigt over Solens Plads

Information om adgangsforholdene opdelt i grupper
Information ALLE
Udråbstegn Kørestolsbrugere
Flueben Gang-, arm- og håndhandicappede
Flueben Synshandicappede
Flueben Hørehandicappede
Flueben Personer med astma og allergi
Flueben Udviklingshandicappede
Flueben Personer med læsevanskeligheder
Kontaktinformationer
AdresseHavnegade 11, 4220 Korsør

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96