Godadgang Logo

Solens Plads

Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads

Oversigt over Solens Plads

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Legepladsen ligger på Solens Plads, som er en multifunktionel plads midt i Korsør. Legepladsen indeholder en sandkasse med en kant, hvor man kan pumpe vand op, som løber i en rende rundt om sandkassen. Det er muligt at side nede i sandkassen eller på den faste flisebelægning udenfor og lege med vand og sand. Derudover er der en miniboldbane omkranset af en gigantisk redningskrans og et inspirerende klatretårn i tov med faldunderlag af gummi. Man kan følge med rundt til alle tre legetilbud både som gående eller siddende i kørestol. Børn med nedsat motorik kan lege med sand og vand ved sandkasseområdet. Klatretårnet er velegnet for mange da der er gummifaldunderlag og niveaufri adgang. Miniboldbanen kræver god motorik, da man skal kunne klatre for at komme ind på området. Toiletfaciliteterne ligger langs med Solens Plads.

Parkering

Antal handicapparkeringspladser1 stk

Antal parkeringspladser ialt100 stk

Bredde på handicapparkeringsplads3.5 m

Antal pladser til kassevogne1 stk

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringspladsens brugsareal er markeret/opstribetJa

Belægning på handicapparkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenAsfalt

Kommentar: Der er fri plads langs den ene side af parkeringspladsen, så den også kan benyttes af kassebiler med lift i siden.

Adgangsvejen hen til legepladsen

Fast belægning på sti/gangarealJa

Belægningstype på gangarealerAsfalt

Kommentar: Der er primært tale om asfalt på Solens Plads og hen til legeområdet. Der er også et opholdsområde med bænke med en belægning af fast grus.

Enkelte strækninger med passagebredde på400 cm

Kommentar: Der foregår jævnligt store arrangementer på pladsen og så kan passagebredden variere. Men resten af tiden er der god plads.

Stien er niveaufriJa

Niveauspring udlignet vedUdlignet i terræn

Hældning i terrænet4.5 %

Størstedelen af ruten er uden tværfaldJa

Trapper forefindesJa

Antal trin på trappe2 stk

Bredde på trappen100 cm

TrinmarkeringIngen markering Red

Højden på håndlister80 cm

Alternativ til trappeJa

Kommentar: Der er to trin på den ene side af pladsen op til området med bænke. Der er håndlister 2 steder. Alternativt kan man gå rundt om pladsen, hvis man vil undgå de to trin.

Indretning af legeplads

Tilgængelig sti på legepladsen hen til de enkelte legeredskaberJa

Passagebredde på gang-/køreareal på legepladsen100 cm

Fast belægning på køre/gangarealetJa

Belægningstype på køre/gangarealet på legepladsenAsfalt eller fliser

Niveaufri adgang til legeredskaberJa

Belægningstypen ved/under legeredskaberneGummi

Områder med løs belægning er adskilt fra gangarealerJa

Følbar orientering hen til legeredskaberJa

Hele legepladsen er indhegnet/omkranset af bevoksningNej

Forhøjet legeredskab Ja

Kommentar: Der er tre legeområder. Et klatretårn med et gummifaldunderlag. Der er niveaufri adgang. En sandkasse hvor man inde i sandkassen kan lege med sand og udenfor sandkassen kan man lege med vand. Det tredje områder er en miniboldbane, som er omkranset af en gigantisk redningskrans. Her skal man kunne klatre, hvis man skal ind i ringen.

Afstand mellem hvilepladser 10 m

Hvileplads har ryglænJa

Hvileplads har armlænJa

Siddehøjde på hvilepladser 45 cm

Toiletfaciliteter

Toiletfaciliteter på områdetJa

Kommentar: Toilettet ligger langs med Solens Plads

Manøvreplads foran døren til toilettetJa

Samme gulvniveau foran døren og inde på toilettetJa

Passagebredde gennem dør til toilet88 cm

Døren til toilettetDøren åbner indad

Fri plads i dørens åbningsside50 cm

Højden af dørtrin til toilet2 cm

Dørtrin til toilet er udlignetNej Red

Bredde af vendeareal på toilet230 cm

Længde af vendeareal på toilet180 cm

Bredde på fripladsen på den ene side af toiletkummen55 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg55 cm Red

Siddehøjde på toilettet48 cm

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armstøtter flugter med forkanten af toilettetNej Red

Armatur på håndvaskenMeget letbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej Red

Højde på håndvask84 cm

Friplads under håndvaskJa Red

Højden på sæbedispenser108 cm

Indvendig lås er letbetjentLetbetjent

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl130 cm

Højden på knappen på håndtørrer115 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Kommentar: Der er trykknap og automatisk døråbner på døren ind og ud af toilettet. Indefra er den håndfri.

Aflåst toiletNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 17-03-2022 (Version 2)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96