Godadgang Logo

Solens Plads

Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads
Solens Plads

Oversigt over Solens Plads

Informationer til
Check Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Legepladsen ligger på Solens Plads, som er en multifunktionel plads midt i Korsør. Legepladsen indeholder en sandkasse med en kant, hvor man kan pumpe vand op, som løber i en rende rundt om sandkassen. Det er muligt at side nede i sandkassen eller på den faste flisebelægning udenfor og lege med vand og sand. Derudover er der en miniboldbane omkranset af en gigantisk redningskrans og et inspirerende klatretårn i tov med faldunderlag af gummi. Man kan følge med rundt til alle tre legetilbud både som gående eller siddende i kørestol. Børn med nedsat motorik kan lege med sand og vand ved sandkasseområdet. Klatretårnet er velegnet for mange da der er gummifaldunderlag og niveaufri adgang. Miniboldbanen kræver god motorik, da man skal kunne klatre for at komme ind på området. Toiletfaciliteterne ligger langs med Solens Plads.

Adgangsvejen hen til legepladsen

Fast belægning på sti/gangarealJa

Stien er niveaufriJa

Trapper forefindesJa

Antal trin på trappe2 stk

Bredde på trappen100 cm

TrinmarkeringIngen markering Red

Højden på håndlister80 cm

Kommentar: Der er to trin på den ene side af pladsen op til området med bænke. Der er håndlister 2 steder. Alternativt kan man gå rundt om pladsen, hvis man vil undgå de to trin.

Indretning af legeplads

Tilgængelig sti på legepladsen hen til de enkelte legeredskaberJa

Belægningstype på køre/gangarealet på legepladsenAsfalt eller fliser

Belægningstypen ved/under legeredskaberneGummi

Følbar orientering hen til legeredskaberJa

Kommentar: Der er tre legeområder. Et klatretårn med et gummifaldunderlag. Der er niveaufri adgang. En sandkasse hvor man inde i sandkassen kan lege med sand og udenfor sandkassen kan man lege med vand. Det tredje områder er en miniboldbane, som er omkranset af en gigantisk redningskrans. Her skal man kunne klatre, hvis man skal ind i ringen.

Toiletfaciliteter

Toiletfaciliteter på områdetJa

Kommentar: Toilettet ligger langs med Solens Plads

Døren til toilettetDøren åbner indad

Kommentar: Der er trykknap og automatisk døråbner på døren ind og ud af toilettet. Indefra er den håndfri.

Aflåst toiletNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 17-03-2022 (Version 2)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96